DK MARKETING

МАРКЕТИНГ ОТВЪД ПРОДУКТА

Добре дошли!

Казвам се Симон’а и се занимавам с маркетинг, в качеството му на инструмент за стабилното позициониране на бранда в съзнанието на потребителя. Наред с класическия подход, често избирам цялостен такъв, а именно разглеждам даден продукт заедно с хората, които са замесени и целите, които те си поставят. Защо? Защото всичко е взаимосвързано и се влияе едно от друго. Няма как да растем и да се развиваме, ако вътре в организацията ни липсва разбирателство и мотивация за отборна игра. Моята задача е да предложа бизнес ориентирана стратегия, която да бъде стабилна, съобразена с вашата реалност и в същото време да е обхванала в съзвучие личния Път на душата.

Първо се ражда идеята. Тя има своя жизнен път на развитие и когато имам участие в този процес от самото му начало, наблюдавам как хората влагат много страст и желание да я разгърнат. Това е сила! И колкото по – дълго я подхранваме, толкова повече успехи ще имаме. Още в началото е добре да се положат здрави и стабилни основи, да се изгради яснота за визията и да се планират стъпките към целите, които са пред компанията.


Аз съм от онази порода хора, които умеят да виждат голямата картина, без да пренебрегват детайлите, да боравят добре със символи и смисли, народопсихология и архетипи, които са ключови за избор на работещите търговски решения. Подходът ми е винаги индивидуален, авторски и автентичен, съобразен с личния път на хората от една страна, и на идеята от друга. Защото и тя, идеята, има своя път на разгръщане. Когато човек е готов да мисли гъвкаво, да се вгледа в себе си, когато е наясно в какво е добър и къде нещо не му достига, желаните резултати се постигат с повече лекота. И най – важното: не губи излишно времето си, което е най – ценния ни ресурс днес.

Маркетинг

Защо да създаваме дадена история,
ако не сме готови да я разгърнем и изживеем докрай?
Без значение в коя индустрия работите, сигурно сте само една от многото конкуриращи се компании в нея. И ако искате да привлечете трайно вниманието на клиентите си, маркетингът е абсолютно задължителен.

Има много голяма разлика между споделяне в социалните мрежи като акт на щедрост и свръхсподеляне на информация, което гарантирано ще отблъсне потребителите. Добре е да се стремите да ангажирате вашите последователи с качествено, авторско и оригинално съдържание.
Имейл маркетингът остава един от най-ефективните канали за общуване с клиентите и постигане на висока възвръщаемост на инвестициите. С правилно разработени стратегии, имейл кампаниите могат да увеличат ангажираността на клиентите, да повишат продажбите и да засилят лоялността към вашия бранд.

Маркетингово планиране

Управленските решения, които използват фирмените ресурси по най – ефективен начин за постигане на поставените търговски цели.

Месечна поддръжка в социални мрежи

Поддържане на фирмени страници – планиране на съдържание, продуктова фотография, дизайн, копирайт, обратна връзка с клиентите.

Имейл маркетинг

Месечно планиране на стратегия, съобразена с поставените цели, копирайт и дизайн, както и проследяване на съответните метрики.

Брандинг

Рано или късно,
нашата работа се превръща в наша автобиография!

Брандингът пряко отразява предприемача – неговата култура, неговата нагласа и размах. Концепцията за брандинг трябва да бъде основния организационен принцип на съвременния бизнес. Развиването й е процес и когато този процес стъпи върху здрава концептуална основа, координацията между различните участници е синхронизирана, което оказва положително въздействие върху бизнеса. Видимата част на бранда, като логото например, е съществена част от концепцията за брандинг. Елементите на бранда обаче е добре да се създават, след като сте определили кои сте и защо правите това, което правите, както и вашите ценности, мисия и посока.

Ако маркетингът е това, което кара хората да се ангажират с вашата компания за първи път, брандингът е това, което ги кара да се връщат отново. Каква следа, колко ярка, дълбока и докосваща е тя – това всъщност е вашият бранд. Усещането и емоцията, които вашите клиенти и партньори ще имат след общуване с него.

diagnostic
Диагностика
Изясняване на настоящето и сърцевината на бранда, както и на творческите идеи и възможности,
които стоят пред него.
Планиране

Определяне на всички стъпки за успешно и стабилно начало или конкретен етап от жизнения му път.

realization
Реализиране

Съдействие при изпълнението на заложените маркетингови решения за развитие на бранда.

КОНТАКТИ

Да поговорим!
Имаш въпроси, търсиш професионалист?